Positief grenzen stellen

“Ik vervul graag een inspirerende en motiverende rol in een team, maar het stellen van grenzen of het aangeven van kaders geeft me een ongemakkelijk gevoel. Soms is dat echter wel nodig. Hoe kan ik dit doen en toch positief blijven?”

Wanneer je op een positieve manier leiderschap wilt nemen (bv in een team of project), wil je graag bevestigend zijn en ruimte geven aan degenen met wie je samenwerkt. Het lijkt dan tegenstrijdig om kaders of grenzen aan te geven. Vaak voelt het aangeven van grenzen vervelend als je dit van nature niet geneigd bent om te doen.

Toch zijn grenzen juist helemaal niet negatief, maar heel hard nodig om op een prettige manier samen te werken. Samenwerken richting een doel kan niet zonder heldere afspraken.  Dan zou de samenwerking uitmonden in chaos en zou je je doel nooit bereiken.

Als je positief wilt blijven en toch heldere grenzen wilt aangeven, is het de kunst om tegelijk kaders te stellen en ruimte te geven. Als voorbeeld gebruik ik vaak het grondwerken met een paard, een vorm die ik ook toepas binnen mijn paardencoachingen. Dan bevind ik me met het paard in een omheinde ruimte, de roundpenn. De roundpenn is het kader, daarbinnen loopt het paard los. Ik heb het niet vast en ik dwing het niet tot een bepaalde reactie. Het paard is dus volledig vrij om te bepalen hoe het op mij reageert, maar wel binnen de kaders van de omheining.

Als je dit beeld toepast op het werken in teams, dan kun je de roundpenn vergelijken met de kaders van de opdracht of de vraag die je aan de ander stelt. Voorbeelden van kaders zijn deadlines, afspraken over wie meebeslist, gebruik van een bepaalde methode of een format voor het vastleggen van resultaten. Vraag jezelf eerst af welke kaders echt nodig zijn om tot het doel te komen. Geef alleen die mee en blijf alleen hierop checken en sturen. Geef verder ruimte aan de ander om in te vullen naar eigen inzicht. Geef de ander als het ware een “roundpenn” om in vrijheid binnen te werken. Daarbij is mijn ervaring wel dat de één een grotere “roundpenn” nodig heeft dan de ander. Het herkennen van de behoefte aan begeleiding van jouw collega of teamlid is essentieel om een goede balans tussen kaders en ruimte te vinden.

Sinds ik ben begonnen dit beeld toe te passen op het werken in projecten en met teams, zie ik overal om me heen roundpenns. Mij helpt het om te beseffen dat grenzen nodig zijn, maar dat ruimte geven ook essentieel is. En om me telkens af te vragen of ik daarin nog de juiste balans heb.

Herkenbaar? En vind je het makkelijk, of moeilijk? Wees welkom om in mijn eigen roundpenn te ervaren hoe je kunt spelen met kaders en ruimte! Kijk hiervoor onder “Diensten” bij “Paardencoaching Powerboost”.

Facebook
Twitter
LinkedIn