Diversiteit betekent kwaliteit

Het is wel even wennen: naast mijn werk ben ik nu ook juf van mijn eigen kinderen van 2, 4 en 6 jaar oud. Ik zag er best tegenop, maar wat blijkt: ik vind het erg leuk! Het mooiste vind ik de dynamiek die ontstaat doordat drie totaal verschillende kinderen samen leren. Juist hier zag ik het meest tegenop: hoe kom ik tegemoet aan hun uiteenlopende leerbehoeften? Maar hun interactie blijkt de meest waardevolle leermomenten op te leveren. Inderdaad, soms ook de meeste stress omdat ze alle drie tegelijk wat anders nodig  hebben, maar dat is zeker de moeite waard. Het mooiste resultaat zie je op de foto: een huiswerkopdracht die mijn dochter van 6 voor mijn zoon van 4 maakte. Perfect op zijn niveau en het bracht mij op nieuwe ideeën. Dat is voor mij een prachtig voorbeeld van diversiteit!

Diversiteit: een veelbesproken thema

Diversiteit in de werkomgeving is namelijk een thema dat soortgelijke stress kan oproepen, maar ook dezelfde verrassingen. Eigenlijk is allang bewezen dat diversiteit leidt tot betere prestaties en duurzamer inzetbaar personeel. De Sociaal-Economische Raad deed er in september vorig jaar nog een studie over, en in het aansluitende advies wordt sterk aangedrongen om de (culturele en gender-)diversiteit in het bedrijfsleven te vergroten. Maar ondanks dat we in het algemeen wel het nut inzien van diversiteit, levert het thema onherroepelijk gedoe op. Het begint al bij de definitie. Gaat het om geslacht of nationaliteit? Of om karakter? Er wordt soms heftig stelling genomen en de meningen kunnen behoorlijk tegengesteld zijn. Of soms lijken we door te schieten en alleen nog naar cijfers en percentages te kijken, en de menselijke kant van het verhaal te vergeten.

Diversiteit begint bij jezelf

Terwijl diversiteit eigenlijk heel eenvoudig begint bij onszelf, bij de manier waarop wij naar de ander kijken. Diversiteit begint bij het inzien van de meerwaarde van de ander, in plaats van de ander als bedreiging te zien. Wat zie jij als je naar die collega of werknemer kijkt die zo anders is dan jij? Zie je iemand waar je niet aan kunt tippen en kruip je in je schulp? Voel je jezelf superieur omdat jij iets kunt wat die ander niet kan? Of zie je die ander als een waardevolle aanvulling op jou en je team? Iedereen heeft talenten en minder sterke kanten. Jouw manier van kijken naar de ander bepaalt met welke van de twee je het meest te maken krijgt.

Hoe je van diversiteit kwaliteit maakt

Wanneer je de kwaliteiten van de ander ziet, kan het nog een hele stap zijn om daar ook effectief gebruik van te maken. Want tussen tegengestelde personen ontstaat vaak wrijving. Die ander legt steeds net de nadruk op dingen die jij lastig vindt. Of die je irritant en onnodig vindt. Maar juist waar wrijving is, is mogelijkheid tot groei. Want daar zitten de grenzen van wat jij nu kunt. Met hulp van die ander kun jij je juist ontwikkelen en andersom. Zo groei je als team en dat levert betere prestaties. In dit proces is goed leiderschap belangrijk, maar dan gaat het om leiderschap dat kaders geeft met daarbinnen ruimte voor de behoeften en talenten van ieder individu. Ik heb het bij het thuisonderwijs weer gemerkt hoe goed het werkt: een duidelijke structuur met daarbinnen oog voor de individuele behoeften van elk kind.

Begin vandaag nog…

Je kunt vandaag nog beginnen met het stimuleren van diversiteit in jouw omgeving. Door opener te kijken naar de mensen om je heen die je anders of lastig vindt. Ik ben ervan overtuigd dat diversiteit daar begint. Daarnaast is het natuurlijk goed dat er aandacht voor is in bijvoorbeeld coachprogramma’s voor doelgroepen die een extra boost nodig hebben. Zelf doe ik daar ook aan mee met mijn coachprogramma voor vrouwelijk leiderschap, wat heel effectief is. Maar deze programma’s werken alleen als we er met een open mind in gaan.

Ik daag je uit om de wrijving op te zoeken en te kijken waar jij kunt bijdragen aan meer diversiteit!

Facebook
Twitter
LinkedIn